Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Arbetet fortsätter över sommaren

I fredags kväll spänningssatte Svenska kraftnät 400 kV-ställverk i Nybro. Därmed är det första projektet inom programmet NordBalt taget i drift. Samtidigt pågår nedläggningen av land- och sjökablarna.

Förberedelserna startade tidigt på morgonen med en rad kontroller innan ställverket spänningssattes, följt av lyckade driftsättningsprover. På plats arbetade ett antal personer från Svenska kraftnät och entreprenören Siemens. Anläggningen har nu överlämnats till Svenska kraftnät och utgör därmed det senaste tillskottet i det svenska stamnätet.

- Byggnationen har gått bra och de problem som uppstått har kunnat lösas vartefter, säger Rolf Jansson, AC-stationens huvudprojektledare.

Ställverket i Nybro

Nu växer omriktarstationen fram

Bredvid det nya växelströmsställverket har arbetet med NordBalts omriktarstation startat. Där kommer växelström att omvandlas till likström och vice versa. Just nu pågår markarbeten och de första fundamenten har gjutits. Nästa sommar ska apparater och utrustning vara färdigmonterade och i december 2015 ska såväl omriktarstationen som NordBalt i sin helhet driftsättas.

Området där omriktarstationen kommer att växa fram.

Nedläggningen av landkablarna går planenligt...

I mars påbörjades arbetet med att gräva ner NordBalts landkablar, drygt 4,5 år efter att Svenska kraftnät höll de första samrådet om förbindelsen. Entreprenören NCC började då schakta och förlägga kablarna från kusten söder om Sandvik för att nu arbeta de sig norrut med stationen i Nybro i sikte. Likaså gör ABB som levererar och skarvar ihop de mellan 700-1050 meter långa kabellängderna.

Av den totalt 40 km långa landssträckan är i dagsläget 23 km schaktade, varav 21 km är kabelförlagt och återfyllt. Foto: ABB.

...liksom nedläggningen av sjökablarna

Parallellt med arbetena på land pågår även sjökabelförläggningen ute på Östersjön. ABB påbörjade dessa arbeten i april med hjälp av fartyget Topaz Installer, som har en kapacitet att frakta 50 km långa kabellängder. Hittills har ABB lagt ut en sträcka på 150 km och innan sommarens arbete är över ska ytterligare 100 km läggas ned på havsbotten. Så länge kablarna ligger oskyddade på botten kan de utgöra en risk för fiskeredskap, men i början av juli inleds arbetet med att spola ned kablarna under havsbotten med hjälp av en spolmaskin. Samtliga arbeten startar från Litauens kust.

Arbetet till havs fortsätter till slutet av september för att fortsätta igen våren 2015.  Först nästa sommar kommer fartyget att arbeta i svenskt vatten.

Här kan du kan läsa mer om fartyget Topaz Installer och se dess aktuella position (nytt fönster)

NordBalts sträckning

 Projektnytt nr 9, 2014-07-07 (pdf, 5 MB, nytt fönster)