Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Återställning av mark klar till årsskiftet

Arbetet med att gräva ner den 40 kilometer långa markkabeln mellan Nybro och kusten vid Sandvik blev klart i slutet av 2014. Nu arbetar vi med att återställa marken till sitt ursprungliga skick, vilket beräknas pågå till i slutet av december.

- Det återstår några mindre arbeten på bland annat vägar och åkermark, berättar Peter Johansson som är ansvarig för markfrågor och skadereglering för Nordbalt. Vi räknar med att återställningen ska vara klar till årsskiftet, i enlighet med tidplanen.

Parallellt med återställningen arbetar vi också med att ersätta markägare för tillfälliga skador på gröda och mark som vi har orsakat.  

Sedan i somras är även nedläggningen av sjökabeln avslutad och i juni skarvade vi ihop sjö- och markkabel vid Sandvik. Hela förbindelsen är planerad att tas i drift vid årsskiftet 2015 / 2016.

Kontaktperson markåterställning och skadereglering        
Peter Johansson, 072 – 234 51 55, peter@fmab.se