Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

En milstolpe är passerad

Dagarna innan jul passerades en milstolpe för projektet. Då grävdes nämligen de sista kablarna mellan kusten och omriktarstationen i Nybro ner i marken.

- Det är en utmaning med ett arbetsområde som sträcker sig över fyra mil. Vi är glada över att arbetet har löpt på relativt bra och att vi håller tidsplanen, säger projektledaren Elisabeth Rydén.

Nu återstår arbeten med att skarva ihop de sex sista kablarna in mot stationen i Nybro. På vissa platser ligger kablarna i skyddsrör, mestadels under de vägarna som kablarna korsar. Dessa håller nu på att fyllas igen med bentonitlera, som ska hindra kabeln från att värma upp luften i rören. Mycket av återställningsarbetet får dock vänta till längre fram i vår när marken inte är lika mjuk.

- Jag vill passa på att tacka berörda fastighetsägare för det goda samarbete som varit, det är en grundorsak till att vårt arbete har gått så pass bra, avslutar Elisabeth.

Karta NordBalt

Vinteruppehåll till sjöss

Nedläggningen ute på Östersjön har ett uppehåll fram till april då arbetet med de sista 15 milen återupptas. I början av juni ska kabelfartyget nå den svenska kusten och sjökabeln skarvas ihop med markkabeln. Bitvis ligger kabeln ännu oskyddad på havsbotten. Därför är patrullerande vaktbåtar utplacerade längs vissa sträckor.