Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Klartecken från regeringen

Torsdagen den 18 april fick Svenska kraftnät regeringens tillstånd att bygga likströmskabeln NordBalt mellan Sverige och Litauen. Drifttagningen ska ske i slutet av 2015 och innebär att de baltiska länderna blir integrerade med den nordiska och europeiska elmarknaden.

Det var i december 2009 som Svenska kraftnät och den litauiska stamnätsoperatören Litgrid presenterade de första planerna om NordBalt. Året som följde genomförde Svenska kraftnät samråd med länsstyrelsen, berörda kommuner, myndigheter, intresseorganisationer och fastighetsägare. Ansökan om tillstånd, så kallad koncession, lämnades till Energimarknadsinspektionen (Ei) i december 2010. Efter Ei:s prövning lämnades en positiv bedömning till regeringen, vilken i sin tur har prövat och nu beviljat Svenska kraftnäts koncessionsansökan.

Aktuellt i projektet

Byggstart är planerad i början av 2014. I och med detta vill vi teckna markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare för att bland annat reglera rättigheter och skyldigheter mellan parterna. Därför har vi bjudit in fastighetsägarna till informationsmöten om avtalet, vilka kommer att äga rum i Ljungbyholm och Nybro den 24 respektive 25 april. I slutet av mars genomfördes även informationsmöten om nyttjanderättsavtal för de vägar som vi behöver använda under byggnationen.

Att bygga i vattenområden och leda bort grundvatten kräver tillstånd för vattenverksamhet. I september 2013 väntar därför förhandlingar i Mark- och miljödomstolen i Växjö för mark- och sjökabeln (inom svenskt territoralvatten).