Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Nordbalt i slutskedet av testperioden

Sedan mitten av februari sker så kallade trial operations av Nordbalt, elförbindelsen som binder samman Nordens och Baltikums elmarknader. Detta är det sista steget innan Nordbalt helt lämnas över till stamnätsoperatörerna och projektet avslutas.

Tidigare har entreprenören ABB lett testerna av Nordbalt, men sedan den 16 februari pågår så kallade trial operations. Nu styrs överföringen huvudsakligen av Svenska kraftnät och den litauiska stamnätsoperatören Litgrid. Under denna period överför vi el på olika effekter som om elförbindelsen vore i vanlig drift. Det görs för att testa att alla delar av länken fungerar under olika förhållanden.

Trial operations pågår i ungefär två månader och är det sista steget i testningen av Nordbalt, som därefter kommer att överlämnas helt till Svenska kraftnät och Litgrid och då vara i full i drift.