Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Så gick det till när sjökablarna nådde land

Som vi informerade om i förra veckan har NordBalts två sjökablar lagts ner i Östersjön. Här kan du få en insyn i hur arbetet med den sista kabellängden in mot den svenska kusten gick till.

Svenska kraftnäts projektledare för sjökabeln Emma Grubbström berättar om arbetet med den allra sista kabellängden:

När förläggningsfartyget Topaz Installer nådde grundare vatten, cirka 2 kilometer ut från kusten, drogs en överlängd ut som kapades och tätades. Därefter flottades längden in med hjälp av flytkuddar och mindre båtar.

Närmare land kopplades kabellängden till en winch som drog upp kabeln den sista biten på land. När det var gjort började arbetet med att tömma ut luften i flytkuddarna, så att kabeln kunde sänkas ner i den förgrävda schaktet på havsbotten.

I fredags inleddes arbetet med att skarva ihop sjökablarna med landkablarna, samtidigt som överbliven kabel började lastas av i ett reservkabelförråd.

Vilka arbeten återstår som rör sjökabeln?

Delar av kabelpaketet ligger fortfarande oskyddad direkt på havsbotten så nedspolning kommer att pågå till mitten av september. Även stendumpning kommer utföras i de sektioner där nedspolning av olika anledningar inte går att genomföra.

Installationen påbörjades i mars 2014 och hade uppehåll under vintermånaderna. Allt har gått enligt plan.