Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Skarvarna på NordBalts markkabel byts ut

Sedan drifttagningen av NordBalt 2016 har det varit flera avbrott på förbindelsen. Därför har Svenska kraftnät nu tillsammans med vår Litauiska motsvarighet, LitGrid och leverantören av kabeln, NKT (tidigare ABB), beslutat att byta ut skarvarna till en modifierad konstruktion för att undvika ytterligare avbrott.

Arbetet är planerat att utföras under en period på ca 12 veckor i slutet av sommaren/hösten 2018. Nu under tidig vår kommer arbetet att påbörjas med mindre undersökningar längs kabelsträckan. Sammanlagt ska runt 130 skarvar bytas på den svenska respektive litauiska landsträckan. Skarvarna på sjökabeln byts inte.

Kabeln i NordBalt leverades av ABB, vars kabelverksamhet numera tillhör NKT. Därmed är det NKT som utför skarvbytena på Svenska kraftnäts uppdrag. Tidåtgången per skarv beräknas till några dagar. Marken återställs efter avslutat arbetet.

Informationsbrev skickas ut till fastighetsägare som berörs av det planerade arbetet. Mer detaljerad information om tidpunkter och annat kommer närmre arbetsmomentets start. Har du frågor eller fundering är du välkommen att kontakta oss som arbetar i projektet, se kontaktuppgifter på NordBalts webbplats. Där hittar du alltid den senaste informationen om projektet.