Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Skarvbytet påbörjas under slutet av juli

I början av året informerade Svenska kraftnät om att skarvarna för den landförlagda kabelsträckan behöver bytas för att förebygga ytterligare avbrott på förbindelsen. Inför sommaren vill vi nu informera er om att vårens undersökningar och andra förberedelserna gått enligt plan och att vi räknar med att kunna börja byta skarvarna i slutet av juli 2018.

Arbetet är planerat att utföras under en period på ca 12 veckor. Tidåtgången per skarv beräknas till några dagar. Sammanlagt ska runt 130 skarvar bytas på den svenska respektive litauiska landsträckan. NKT utför skarvbytena på Svenska kraftnäts uppdrag. Efter avslutat arbetet återställs marken. Skarvarna byts ut till en modifierad konstruktion för att undvika ytterligare avbrott på förbindelsen. Skarvarna på sjökabeln byts inte.

Informationsbrev skickas till fastighetägare som berörs av det planerade skarvbytena. Mer detaljerad information skickas ut inför uppstarten av arbetena, men med hänsyn till ledigheter och semestrar vill vi redan nu meddela om våra planer att inleda skarbytena under senare delen av sommaren.