Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Informat­ionsmöte med sträckning­sförslag

Samrådsprocessen för NordBalt fortsätter och i september bjuder Svenska kraftnät in berörda fastighetsägare till ett informationsmöte, där vi presenterar ett sträckningsförslag och berättar om markåtkomst och skadereglering.

Under sommaren har Svenska kraftnät kontaktat berörda fastighetsägare och diskuterat sträckningsalternativ för markkabeln på svensk sida. På mötena, som äger rum den 15-16 september, kommer Svenska kraftnät att presentera ett förslag till sträckning mellan Nybro station och kusten söder om Sandvik. Vi informerar även om markåtkomst och skadereglering.

Efter mötena följer en remisstid på fyra veckor. I december planerar Svenska kraftnät att skicka in ansökan om koncession (tillstånd) för NordBalt till Energimarknadsinspektionen.

Mer information om NordBalt och om samrådsprocessen.

Läs Projektnytt

Det andra nyhetsbladet om projektet finns nu att läsa. Detta fyrsidiga blad börjar med en kort tillbakablick, följt av information om hur samråds- och tillståndsprocessen ser ut för just NordBalt. Sist finns en tidplan för projektet och information om vad som händer i under hösten.

Projektnytt nr.2 (pdf, 719 kB, nytt fönster)