Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Koncession­sansökan lämnad till EI

En ansökan om nätkoncession enligt ellagen skickades den 10 december till Energimarknadsinspektionen (EI). Ansökan gäller en ny 300 kV likströmsförbindelse - markkabel och sjökabel - från Nybro till svensk territorialgräns.

Läs mer om den planerade förbindelsens sträckning, tekniska utförande, den gångna samrådsprocessen,  miljöhänsyn, påverkan på övriga intressen etc. i nedan publicerad koncessionsansökan.

Koncessionsansökan NordBalt (pdf, 600 kB, nytt fönster)

Kartor:

Landkarta 1 (pdf, 3.6 MB, nytt fönster)

Landkarta 2 (pdf, 3.4 MB, nytt fönster)

Sjökarta 1 (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Sjökarta 2 (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Sjökarta 3 (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Sjökarta 4 (pdf, 100 kB, nytt fönster)

Tidplan

För att klara en beräknad drifttagning vid årsskiftet 2015/2016 bör arbetet med omriktarstationen påbörjas under 2013/2014 och arbetet med markkabel och sjökabel under 2014. Först väntar EI:s och regeringens handläggning av ärendet.