Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Kontrakt tecknat för nytt ställverk i Nybro

Svenska kraftnät tecknade den 10 juli kontrakt med Siemens AB avseende totalentreprenad för en ny ställverksanläggning i Nybro station. Kontraktsumman uppgår till cirka 109 miljoner kronor.

Stationen byggs för att sammankoppla den planerade likströmsförbindelsen NordBalt med det svenska stamnätet. Stationsområdet ligger i anslutning till ett befintligt stationsområde nordväst om Nybro, där det befintliga 400 kV ställverket börjar nå slutet av sin tekniska livslängd. För ett fortsatt säkert elförsörjningssystem med låg sårbarhet krävs därför en ny station.

Byggnationen kommer preliminärt att påbörjas med markarbeten i början av 2013. Innan byggstart kommer Svenska kraftnät att bjuda in berörda till informationsmöten där entreprenören får presentera sig. 

Upphandlingen har genomförts enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Om NordBalt

NordBalt är en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Klaipeda i Litauen som kommer att binda samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska. När kabeln till Sverige står klar blir de baltiska länderna integrerade med den nordiska och europeiska elmarknaden. Spänningsnivån blir 300 kV och effekten 700 MW. Förbindelsen planeras att tas i drift vid årsskiftet 2015-2016.

Stationsområdet = ställverk och omriktarstation

En ny omriktarstation, som omvandlar växelström till likström och vice versa, kommer också att byggas inom det nya stationsområdet. Omriktarstationen är en förutsättning för att sammankoppla likströmsförbindelsen NordBalt med övriga stamnätet, som i huvudsak utgörs av ett växelströmsnät. Uppdraget att bygga omriktarstationerna på svensk och litauisk sida har tidigare tilldelats ABB AB (se tidigare publicerad nyhet).

Karta över stationsområdet