Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Kontrakts­ignering i Vilnius för sjökabeln

Svenska kraftnät och LITGRID turtas AB* har tidigare fattat beslut gällande sjökabel och installation för elförbindelsen mellan Norden och Baltikum, NordBalt. Signeringen skedde i Litauens huvudstad Vilnius fredagen den 17 december.

Sittande fr.v: Hans Holmström, ABB, Mikael Odenberg, gd Svenska kraftnät, Virgilijus Poderys, vd Litgrid turtas AB. Bakom står NordBalts projektledare Marcus Jacobson, Svenska kraftnät.

 

ABB AB har tilldelats uppdraget att tillverka och installera sjökabeln. Orderpriset uppgår till 270 miljoner euro.

Kontraktsigneringen för NordBalts två omriktarstationer sker måndagen den 20 december i Stockholm. Även den upphandlingen, vars orderpris uppgår till 147 miljoner euro, har tilldeltats ABB AB. Båda upphandlingar har genomförts enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Projektet får ett EU-stöd på 175 miljoner euro totalt. Av detta går 131 miljoner euro till själva förbindelsen, resten är avsedda för interna förstärkningar av nätet i Lettland.

 

 

 

*Svenska kraftnät och AB Lietuvos Energija har tillsammans genomfört upphandlingen. Från 1 december 2010 har AB Lietuvos Energija överfört sitt systemansvar för det litauiska stamnätet till LITGRID turtas AB