Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Nytt samråds­underlag och nya möten

Svenska kraftnät genomförde i början av året en första samrådsprocess för den planerade förbindelsen mellan Sverige och Litauen. Efter synpunkter från den processen har samrådsunderlaget reviderats. Vi har utrett ett flertal alternativ för förbindelsen på land och bedömt området söder om Sandvik som det bästa alternativet för en landtagningspunkt.

I det fortsatta samrådet tittar vi närmare på alternativa stråk för en markkabel mellan Nybro och Sandvik. De fastighetsägare som berörs av de alternativa stråken har fått en inbjudan till nya möten tillsammans med en sammanfattning av underlaget. Vi kommer även att annonsera om mötena i lokala tidningar under v. 19.

Nya samrådsmöten om NordBalt

  • 31 maj i Nybro, Stora hotellet, Mellangatan 11.
  • 1 juni i Ljungbyholm, Södermöreskolans aula, Backsippvägen 2.

Vi håller öppet hus kl. 16.00–18.00. Kartor och bilder visas och representanter från Svenska kraftnät finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Kl. 18.00 börjar ett informationsmöte där samrådsunderlaget presenteras.

På NordBalts projektsidor finns nu samrådsunderlag II för nedladdning. Klicka här för att komma dit.