Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Rapport från arkeologisk utredning

Riksantikvarieämbetet har genomfört en arkeologisk utredning inom NordBalts kalbelsträckning mellan Nybro och Sandvik. Målsättningen var att klargöra om, och i sådana fall var, det finns fornlämningar som kräver fortsatta arkeologiska insatser. Nu har Riksantikvarieämbetet tagit fram en rapport från utredningen.

Klicka här för att läsa rapporten (pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster).

Utdrag ur rapporten (s.37):

"Det sammanlagda arkeologiska resultatet på den nu ca 4 mil långa kabelsträckan har visat att det på 11 (av 21) lokaler påträffades under eller ovan mark dolda fornlämningar som visar på förhistoriska och/eller historiska aktiviteter. På 7 av dessa lokaler har fornlämningsstatusen bedömts vara av sådan art att de rekommenderas gå vidare till förundersökning, förutsatt att lämningarna inte kan bevaras. I Nybro kommun rör det sig om en förhistorisk boplatslämning och en blästbrukslämning. I Kalmar kommun har 5 lokaler med förhistoriska boplatslämningar konstaterats varav en, enligt äldre kartmaterial, även kan innehålla överodlade röjningsrösen alternativt gravar. Över lag har arbetet med så vök exploatör, fastighetsägare och lokalbefolkningen varit föredömlig och fungerat smidigt utan problem genom hela processen."