Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordBalt

Samrådsred­ogörelse till länsstyrelsen

Den 14 april skickade Svenska kraftnät en samrådsredogörelse till länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län. De ska fatta beslut om NordBalt antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

I den kommenterar Svenska kraftnät de yttranden och synpunkter som inkommit på samrådsunderlaget. Protokollen från mötena i Kalmar, Karlskrona, Ljungbyholm, Nybro och Torsås har bifogats samrådsredogörelsen.

I den fortsatta samrådsprocessen väljer Svenska kraftnät att gå vidare med det som varit vårt huvudalternativ, det vill säga markkabel mellan Nybro - Sandvik. Just nu arbetar vi med att ta fram ett nytt samrådsunderlag som ska bli klart i början av maj. När det är framtaget skickar vi ut en sammanfattning av underlaget till alla berörda fastighetsägare, tillsammans med en inbjudan till ett andra samrådsmöte.Vi kommer även att annonsera i lokaltidningar i början av maj.