Hoppa till huvudinnehåll
Sök

NordSyd

NordSyd - kraftfulla förstärkningar mellan elområde 2 och 3

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Resultatet kommer att bli ett mer flexibelt och robust stamnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet och samtidigt kan möta behoven av ökad överföring från norr till söder. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Snitt 2 korsas av åtta 400 kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar och har stor påverkan på elmarknaden och driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet. Investeringspaketet NordSyd omfattar sex av de elva ledningar som korsar snitt 2, de tre äldsta 400 kV-ledningarna och de tre 220 kV-ledningarna.

Åtgärderna som kommer att genomföras inom NordSyd är mycket omfattande och de mest långsiktiga åtgärderna beräknas ta flera decennier att genomföra, men det kommer också att genomföras åtgärder de närmaste åren som påverkar över­föringen i den här delen av stamnätet. NordSyd handlar inte bara om att genom­föra reinvesteringar utan också om att förnya och förstärka för att öka kapaciteten från dagens 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW.

Stora investeringar för ett robust och flexibelt stamnät – NordSyd tar form

För att trygga framtidens elförsörjning behöver vi stärka och utveckla stamnätet runt om i Sverige. NordSyd är namnet på ett av våra största investeringspaket någonsin. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 50 miljarder kronor då 2 000 km ny lednings ska byggas och omkring 35 stationer byggs eller förnyas.

Kort om NordSyd

  • Cirka 2000 km ny ledning skall bygga
  • Omkring 35 stationer kommer att byggas eller förnyas
  • Genomförande fram till år 2040
  • Investeringar på cirka 53 miljarder kronor

 

Filstorlek
Svenska kraftnäts Investeringspaket NordSyd_.pdf

2019-09-19 7325