Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nybro – Hemsjö

Om projektet

Svenska kraftnät planerar en ny luftledning mellan Nybro och Hemsjö för att förstärka stamnätet för el i sydöstra Sverige. Det behövs eftersom mer el transporteras genom regionen. Med ledningen minskar vi risken för att ett fel i stamnätet leder till stora strömavbrott.

Mer el kommer att transporteras genom regionen

I framtiden kommer större mängder el att transporteras genom sydöstra Sverige. Det beror till bland annat på den nya förbindelsen NordBalt mellan Nybro i Sverige och Klaipeda i Litauen, som togs i drift i början av 2016. NordBalt  har stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjöområdet och förbättrar de baltiska ländernas försörjningssäkerhet samtidigt som den medger import till Sverige under tider med elunderskott. 

Läs mer om NordBalt.

Stamnätet behöver förstärkas för att minska risken för strömavbrott

För att klara den ökade belastningen från den nya förbindelsen behöver stamnätet kring Nybro förstärkas med en ny ledning. Med ledningen ser vi till att elen kan ta andra vägar om det blir ett fel någonstans i stamnätet. Därigenom minskar vi risken för att fel i stamnätet leder till stora strömavbrott i området.

Vi planerar en ny luftledning mellan Nybro och Hemsjö

För att förstärka stamnätet planerar Svenska kraftnät att bygga en luftburen ledning i sydöstra Sverige. Luftledningen ska gå Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun – en sträcka på omkring 90 kilometer. I dagsläget planerar vi att ta den nya ledningen i drift år 2023.

Granskad