Dokument och kartor

Här hittar du dokument om projektet Odensala–Överby som du kan läsa och ladda ner.

Filstorlek
Samrådsredogörelse

2017-09-27 1942
Bilaga 1.pdf

2017-09-27 4687
Kartbilaga till bilaga 1.pdf

2017-09-27 39831
Bilaga 2.pdf

2017-09-27 127
Bilaga 3.pdf

2017-09-27 126
Bilaga 4.pdf

2017-10-19 82
Bilaga 5.pdf

2017-09-27 143
Bilaga 6.pdf

2017-09-27 869
Bilaga 7.pdf

2017-09-27 176
Samrådsunderlag.pdf

2017-02-13 4687
Översiktskarta.pdf

2017-02-22 7505
Detaljkarta 1.pdf

2017-02-22 5362
Detaljkarta 2.pdf

2017-02-22 5947
Detaljkarta 3.pdf

2017-02-22 6019
Detaljkarta 4.pdf

2017-02-22 5586
Detaljkarta 5.pdf

2017-02-22 5859
Detaljkarta 6.pdf

2017-02-22 6109
Granskad