Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Frågor och svar


8 frågor inom Alla frågor

 • Varför behövs den här elförbindelsen?

  Svar

  Den bidrar till att förstärka Stockholmsregionens elnät med högre spänningsnivå i Stockholm i och med att Stockholm växer. Tillsammans med andra nätförstärkningar bidrar den nya elförbindelsen till att vi upprätthål... Läs mer
 • Vad händer om ni inte bygger elförbindelsen?

  Svar

  Det innebär att Stockholmsregionens elnät inte förstärks som planerat. Risken finns att behovet av el är större än vad som finns tillgängligt i området, vilket innebär att elnätet inte kan drivas på ett säkert sätt ... Läs mer
 • Var ska elförbindelsen byggas?

  Svar

  Det är inte beslutat än. Vi har studerat olika alternativ och sedan valt ett antal utredningskorridorer som är framkomliga. Eftersom den nya 400 kV-förbindelsen kommer att ersätta den 220 kV-ledning som idag finns i... Läs mer
 • Hur ser sträckningsalternativen ut?

  Svar

  I dagsläget utgörs alternativen av 5 cirka 24 km långa utredningskorridorer samt en kortare tvärförbindelse som kopplar ihop de östliga och västliga korridorerna. Det är breda stråk som utgörs av luftledning och mar... Läs mer
 • Hur väljer ni sträckning?

  Svar

  Vi gör en samlad bedömning från inkomna synpunkter och väljer den sträckning som sammantaget är lämpligast då flera aspekter sammanvägs. Dessa är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och drift... Läs mer
 • Hur kommer jag som bor i närheten att påverkas av bygget?

  Svar

  I dagsläget är det svårt att säga i vilken utsträckning boende och verksamheter kommer att påverkas eftersom vi inte har valt en sträckning än. Det beror på vilket arbete vi utför och om vi bygger elförbindelsen som... Läs mer
 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad koncession, för ledningen till Energimarknadsinspek... Läs mer
 • Vilka beslutar om tillstånd?

  Svar

  Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I vissa fall beh&ou... Läs mer
Granskad