Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Frågor och svar


7 frågor inom Alla frågor

 • Varför behövs den här elförbindelsen?

  Svar

  Den bidrar till att förstärka och öka kapaciteten i stamnätet och därmed trygga elförsörjningen i takt med att Stockholmsregionen växer. Tillsammans med flera andra först... Läs mer
 • Vad händer om ni inte bygger elförbindelsen?

  Svar

  Alternativet innebär att Stockholmsregionens elnät inte förstärks som planerat för att säkra den framtida elförsörjningen. Tillsammans med flera andra pågående och... Läs mer
 • Var ska elförbindelsen byggas?

  Svar

  Det är inte beslutat än. Vi har studerat olika alternativ, så kallade utredningskorridorer, där den nya ledningen kan komma att byggas inom. Efter samråd 2017 har vi valt en av dessa korri... Läs mer
 • Hur väljer ni sträckning?

  Svar

  De yttranden som vi får in under samrådsprocessen är mycket viktiga för att vi ska få den information som behövs för att välja en sträckning. Vi gör en samlad bed... Läs mer
 • Hur kommer jag som bor i närheten att påverkas av bygget?

  Svar

  I dagsläget är det svårt att säga i vilken utsträckning boende och verksamheter kommer att påverkas eftersom den detaljerade sträckningen inte är beslutad än. Det beror... Läs mer
 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad koncession, för ledningen till Energimarknadsinspek... Läs mer
 • Vilka beslutar om tillstånd?

  Svar

  Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I vissa fall beh&ou... Läs mer
Granskad