Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Om projektet

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan stamnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Den behövs för att förstärka Stockholmsregionens elnät för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan stamnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Den behövs för att förstärka Stockholmsregionens elnät för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.

Odensala-Överby är en av flera förstärkningar av kraftsystemet som är nödvändiga för att öka kapaciteten i elnätet och därmed trygga elförsörjningen i takt med att Stockholm växer. Den planeras för 400 kV och ersätter nuvarande 220 kV-leding i Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna.

Förbindelsen bidrar till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen

Odensala–Överby innebär att kapacitet höjs i elnätet och bidrar till att upprätthålla driftsäkerheten i elnätet, både vid normal drift och i samband med fel och underhållsarbeten. Därmed minskar risken för elavbrott i nätet. Möjligheten att göra planerade avbrott på stamnätet förbättras också utan att andra elförbindelser överbelastas.

Pågående utredning för att ta fram ett sträckningsförslag

Vi har studerat framkomligheten för den nya elförbindelsen och utrett flera områden för var den kan byggas, så kallade utredningskorridorer. I början av 2018 valde vi en av dessa korridorer där fortsatt planering av ledningens detaljerade sträckning därefter påbörjades. Då den efterföljande förprojekteringen visade på utmaningar med framkomligheten i vissa områden, både vad gäller utrymme och tekniska aspekter, pågår nu en fördjupad utredning för att kunna presentera ett sträckningsförslag att samråda om.

Preliminär tidplan

 

Identifiera och utreda utredningskorridorer

Fördjupad undersökning av vald korridor samt delar av tillkommande korridor för framkomlighet vid Brista

Vår—Höst 2019
Mätning av radiostörning kring Arlanda flygplats Vår 2019
Samråd om ett sträckningsförslag  Höst 2019
Sammanställa samrådsredogörelse Vinter 2019/2020
Fördjupad inventering av natur- och kulturmiljön Sommar 2020
Ansökan om koncession (tillstånd) Vinter 2021

Ledningen byggs

Tid för byggstart är beroende av när koncession meddelas.

2025—2027

Ledningen i drift

Innan vi kan bygga en ny elförbindelse behöver vi tillstånd från Energimarknadsinspektionen (Ei), så kallad koncession.

2027
Granskad