Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Samråd och dialog

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar landskapsbild, boendemiljö, friluftsliv, natur- och kulturmiljö.

Samråd om ett sträckningsförslag

Under perioden 16 oktober - 10 december 2019 pågår samråd för den nya luftledningen mellan Odensala och Överby, denna gång om ett förslag till ledningssträckning inom en vald utredningskorridor. Samrådet gäller även innehållet i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för sträckningsförslaget.

Genom samrådet vill vi få mer detaljerad information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering. Inför samrådet har vi tagit vi fram ett samrådsunderlag där sträckningsförslaget och korridor presenteras och som nu är tillgängligt för berörda och allmänhet att ta del av, på sidan Dokument och kartor. Justeringar av sträckningsförslaget kan komma att ske inom korridoren utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet.

Hit skickar du dina synpunkter

Skicka dina skriftliga synpunkter via e-post till: registrator@svk.se märkt med diarienummer 2016/880.

Du kan också skicka synpunkter per post till:

Svenska kraftnät
att. Matilda Schön
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Ange diarienummer 2016/880.

Har du frågor? Skicka dem till e-post: odensala-overby@svk.se

Öppna hus under samrådet

Under samrådstiden har vi bjudit in till öppna hus för att svara på frågor. Vi besöker även kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna för att presentera samrådsunderlaget och svara på frågor.

Öppna hus hölls den 12 november i Märsta och den 13 november i Upplands Väsby.

Tidigare genomfört samråd

Våren 2017 genomförde vi ett första samråd för projektet där flera utredningskorridorer var en del av samrådet. Samrådet skedde med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen och övriga myndigheter, aktörer och intresseorganisationer. Under samrådstiden hade även allmänheten möjlighet att lämna information och yttranden.

Efter samrådet sammanställde vi samtliga skriftliga yttranden som kom in till oss under samrådstiden, samt med våra kommentarer, i en samrådsredogörelse. I samband med att vi skickade samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen publicerades den även här på webben.

I början av 2018 valde vi en av dessa korridorer för fortsatt planering av ledningens detaljerade sträckning.

 

 

Granskad