Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Odensala – Överby

Samråd och dialog

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse och sker i flera steg. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar landskapsbild, boendemiljö, friluftsliv, natur- och kulturmiljö.

I februari 2017 inledde vi samrådsprocessen för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på den planerade elförbindelsen, bland annat på sträckningen. Vi samråder med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen och övriga myndigheter och intresseorganisationer. Allmänheten har också möjlighet att lämna synpunkter.

Beskrivning av utredningsområdet

I ett samrådsunderlag beskriver vi olika sträckningsalternativ, så kallade utredningskorridorer, för var elförbindelsen kan komma att byggas och hur den kan påverka omgivningen. Samrådsunderlaget hittar du under menyn Dokument. Där finns också flera detaljerade kartor.

Efter samrådet sammanställer vi en samrådsredogörelse

Efter att det första samrådet avslutades den 21 april har vi nu också publicerat en samrådsredogörelse på webben i samband med att vi skickar in den till Länsstyrelsen. Där ger vi kommenterarer till alla skriftliga synpunkter som har kommit in till oss. Det innebär att du som lämnar synpunkter inte kommer att få ett personligt svar via post eller e-post.

Fortsatt utredning för att välja en sträckning

Därefter fortsätter vi vår utredning för att välja en utredningskorridor utifrån de synpunkter som kommer in under samrådstiden. Inom vald korridor planerar vi sedan sträckningen i detalj. Vi väljer den utredningskorridor som vi bedömer vara lämpligast och som på minsta sätt påverkar miljö och omgivning, bland annat baserat på de synpunkter som kommit in.

Granskad