Om Örby–Snösätra

Stockholm växer och förstärkningen av elnätet bidrar till att säkra regionens elförsörjning idag och i framtiden. Vi planerar att bygga en ny elförbindelse i södra Stockholm mellan Örby till den nya stationen Snösätra i Högdalen.

Förbindelsen bidrar till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen

Den nya förbindelsen är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät för att förstärka Stockholmregionens elnät.  Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta regionens växande behov av el.

Preliminär tidsplan för byggstart

I dagsläget är beräknad byggstart 2019 med drifttagning 2021. Tid för byggstart och drifttagning är beroende av beslut om koncession och andra tillstånd.

City Link - elens nya motorväg

En viktig del i Stockholms Ström är den nya elförbindelsen City Link som byggs i fyra etapper. Örby – Snösätra är en del av den tredje etappen, som sträcker sig mellan stationerna Skanstull och Snösätra. City Link kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet - från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas från flera håll till Stockholmsområdet. Det säkrar elleveranserna för framtiden.

Granskad