Hur ofta kommer transporterna att gå genom Porjus?

Vi räknar med tre års byggtid för att färdigställa den nya stationen. Merparten av byggtransporterna genom Porjus kommer att ske under sommar- och höstperioderna.

 

När byggarbetet pågår som mest intensivt behöver vi uppskattningsvis köra 5 - 10 persontransporter och 3 - 5 lastbilstransporter per dag. Tillsammans med entreprenören kommer vi att försöka hitta lösningar för att transporterna om möjligt ska bli färre än så. Under vinter- och vårperioderna planerar vi att främst använda vägen för persontransporter och enstaka lastbilstransporter. Efter det att stationen har tagits i drift 2019 kommer vi att använda vägen i samband med drift och underhåll på stationen. Plogning av vägen upp till stationen kommer att ske vid behov.