Stängsel runt station Porjusberget november 2016

Om projektet

Svenska kraftnät bygger en ny stamnätsstation vid Porjus. Den nya stationen ersätter de två stationer som Svenska kraftnät och Vattenfall har i området idag. För att kunna ansluta den nya stationen till stam- och regionnät behöver vi även anpassa de kraftledningar som är närmast de nuvarande stationerna. Under sommaren 2016 påbörjades arbetet med ledningarna och den nya stationen. Stationen tas i drift hösten 2018 och arbetet med ledningarna färdigställs under åren 2020-2021.

Den första kraftstationen i Porjus driftsattes redan 1914. Idag finns där en 400 kV-station som ägs av Svenska kraftnät och en 130 kV-station som Vattenfall äger. Båda anläggningarna behövde förnyas. Svenska kraftnät och Vattenfall bygger därför tillsammans en ny station med namnet Porjusberget. Det nya stationsområdet upptar en yta av 9 hektar, det vill säga 300 x 300 m. Förberedande
arbeten påbörjades under 2016. Svenska kraftnäts del av stationen tas i drift under hösten 2018. Ett år senare tar Vattenfall sin del i drift.

Granskad