Om Snösätra­–Ekudden

Stockholm växer och förstärkningen av elnätet bidrar till att säkra regionens elförsörjning idag och i framtiden. Vi planerar en ny elförbindelse i södra Stockholm mellan stationerna Snösätra i Högdalen och Ekudden i Huddinge.

Förbindelsen bidrar till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen

Den nya elförbindelsen är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät för att förstärka Stockholmregionens elnät. Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta regionens växande behov av el.

Samråd om ett utbyggnadsförslag

Under samrådet har vi haft dialog med berörda för att informera och ta emot synpunkter på den planerade luftledningen. Efter det första samrådet, där flera utredningskorridorer presenterades, har gått vidare och valt en sträckning och ett utbyggnadsförslag. Samrådsredogörelsen finns här på hemsidan.

City Link - elens nya motorväg

En viktig del i Stockholms Ström är den nya elförbindelsen City Link som byggs i fyra etapper. Snösätra – Ekudden utgör den fjärde etappen. City Link kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet - från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas från flera håll till Stockholmsområdet. Det säkrar elleveranserna för framtiden.

Granskad