Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Snösätra – Ekudden

Om Snösätra­–Ekudden

Den nya luftledningen är en del av flera förstärkningar av Stockholms stamnät för att möta regionens växande behov av el.

Bidrar till att öka kapaciteten av el i Stockholm

Snösätra – Ekudden är en cirka 10 km lång stamnätsledning för 400 kV som vi bygger från den planerade stationen Snösätra (Högdalen) till stationen Ekudden (södra Huddinge). Den bidrar till att förstärka elnätet och öka kapaciteten av el i takt med att regionen växer. Mellan Gullarängen och Ekudden kommer ledningen att sambyggas med Vattenfalls planerade 130 kV-ledning. Vattenfalls ledning byggs därmed i samma stolpar som Svenska kraftnäts nya 400 kV-ledning på denna sträcka.

En del av Stockholm Ström

Snösätra-Ekudden är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Svenska kraftnät  och regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall för att förstärka Stockholmregionens elnät. Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta det ökade behovet el.

Ersätter en befintlig ledning

Den nya luftedningen kommer i stort att följa en befintlig ledning, som rivs när den nya ledningen står klar. Snösätra–Ekudden utgör den fjärde etappen av den längre elförbindelsen City Link, som förbättrar Stockholmregionens driftsäkerhet och binder samman norra och södra Stockholmsområdet - från Upplands Väsby i norr till Huddinge i söder. Byggnationen av ledningen startade sommaren 2019 och pågår fram till våren 2022.

Tekniska förutsättningar för stamnätet

Det svenska stamnätet är baserat på växelströmteknik, som är den dominerande tekniken i elförsörjningens alla led. När vi förstärker stamnätet gör vi det vanligen med 400 kV luftledningar. Det gör vi för att uppfylla kraven på ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat elöverföringssystem – som är ryggraden i en trygg och säker svensk elförsörjning. 

Mer information om stamnätets tekniska förutsättningar.

Elektriska och magnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat när el produceras, transporteras och förbrukas. De finns nästan överallt i vår miljö, kring både kraftledningar och elapparater som vi använder dagligen i hemmet.

Mer information om elektriska och magnetiska fält.

 

 

 

 

Granskad