Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Snösätra – Ekudden

Samråd och dialog

Efter samråd med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet, har vi valt en sträckning som vi har fått tillstånd (koncession) för.

Så har samrådsprocessen gått till

Samrådsprocessen inleddes i maj 2015 med att informera om våra planer och ta emot synpunkter. I det samrådsunderlag som skickades till berörda fastighetsägare, myndigheter och kommuner, beskrev vi flera alternativa utredningskorridorer för den nya elförbindelsen och hur de kan påverka omgivningen. Informationen presenterades också vid två öppna hus där berörda fastighetsägare och allmänhet kunde få svar på sina frågor och lämna synpunkter. Utifrån de synpunkter som kom in, fortsatte utredningen med  att välja en utredningskorridor för det fortsatta arbetet.

Samråd om ett utbyggnadsförslag skedde i sommaren 2016 i samband med att vi skickade ut information och höll ytterligare ett öppet hus. Sedan dess har vi studerat sträckningen och inventerat natur- och kulturmiljön mer ingående. Från resultatet av förundersökningar och inkomna synpunkter under samrådet har vi valt en sträckning som vi har sökt tillstånd (koncession) för hos Energimarknadsinspektionen. I april 2019 meddelade Regeringen om koncession.

Tidigare information inför och under samrådet

Inbjudan till samråden har skett via annonsering och utskick till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommuner, myndigheter,intresseorganisationer med flera. Öppna hus har genomförts i samband med samråd.

Läs mer om samrådsprocessen här

 

Granskad