Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Snösätra – Ekudden

Samråd om olika utredningsko­rridorer

Nu inleder vi samrådsprocessen med berörda för att informera om den planerade elförbindelsen och ta emot synpunkter. Under vecka 21 får berörda fastighetsägare och myndigheter samrådsunderlaget via posten.

I samrådsunderlaget beskriver vi hur dessa så kallade utredningskorridorer kan påverka omgivningen. Där kan du också se detaljerade kartor.

Det finns alternativ med enbart luftledning samt alternativ där mark- och sjökablar ingår på delar av sträckan. Alternativen med luftledning utgörs i stort av vi bygger om den luftledning som redan finns i området. Övriga alternativ innebär mark- och sjökablar i nya stråk som kombineras med att vi bygger om luftledningen på den södra delen.

Samrådsunderlaget hittar du här på webben under fliken Dokument.