Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Snösätra

Ny station i Högdalen

För att förstärka elnätet i Stockholmsregionen bygger Svenska kraftnät en ny stamnätsstation i Högdalen i södra Stockholm.

Stationen kommer att heta Snösätra och behövs för att omvandla el på högre spänningsnivåer (400 kV) till lägre nivåer för att därefter transporteras vidare i 220 kV-nätet. Snösätra station behövs också för att kunna överföra el genom en ny högspänningsförbindelse som byggs från Upplands Väsby, förbi Högdalen, till Ekudden i Huddinge.

Den nya stationen är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät, för att förstärka Stockholmsregionens elnät. Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta regionen växande behov av el.

Teknikval för nya station Snösätra

Stamnätsstationen i Högdalen är en viktig komponent för ett starkare elnät i Stockholm. Den teknik som har valts för ställverket är ett gasisolerad utförande, också kallad ”GIS”.

Tidplan

Händelse Tidpunkt       
Byggstart Preliminärt höst 2019
I drift 2022
Granskad