Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Söderåsen-B­arsebäck

Förnyelse av 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck

Den ålderstigna 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg och pålitlig elförsörjning till sydvästra Sverige.

Mer om projektet

Mellan Söderåsen i Bjuvs kommun och Barsebäck i Kävlinge kommun går i dag en ca 42 mil 400 kV kraftledning. Vid projektets start är ledningen drygt 60 år gammal och innan förnyelsen är genomförd är den närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och Söderåsen-Barsebäck är i ett sådant skick att den behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt kunna vara funktionsduglig och bidra till en säker elförsörjning enligt kraven för driftsäkerhet.

Läs mer om Söderåsen-Barsebäck under "Om projektet"

Informationsmöten i början av 2020

I början av 2020 planerar Svenska kraftnät att ha informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att berätta mer om den planerade förnyelsen. Mer information om möten skickas ut när datum och platser är bestämda.

Nytt om Söderåsen-Barsebäck

Flygscanning med helikopter vecka 44-45

Svenska kraftnät kommer att använda en helikopter för att utföra laserscanningar på flera befintliga och planerade ledningar längs västkusten, inklusive 400 kV-ledningen mellan Söderåsen och Barsebäck. Flygscanningen är planerad att genomföras någon gång under vecka 44 och 45. Exakt vilka dagar det blir beror på vädret.

Fakta om projektet

400 kV-ledningen melllan Söderåsen och Barsebäck är ålderstigen och ska förnyas. Förnyelsen innebär att en ny ledning byggs i samma sträcka som dagens ledning, som sedan riva.

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: 42 km
Kommuner: Bjuv, Svalöv och Kävlinge
Län: Skåne

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan ändras under projektets gång.

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommer och länsstyrelser Årsskiftet 2019/2020
Informationsmöten närboende och allmänhet Årsskiftet 2019/2020
Projektering och förberedande arbeten 2019-2021
Byggstart 2022
Drifttagning av ny ledning 2024
Rivning av befintlig ledning 2024

 

Stamnätet på västkusten förnyas

Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.