Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Söderåsen-B­arsebäck

Om projektet

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen av sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna stamnätsledningen mellan Söderåsen i Bjuvs kommun och Barsebäck i Kävlinge kommun. Förnyelsen innebär att en ny ledning byggs i samma sträcka som den gamla ledningen, som därefter rivs.

Mellan stationerna Söderåsen i Bjuvs kommun och Barsebäck i Kävlinge kommun går i dag en ca 42 mil 400 kV kraftledning. Vid projektets start är ledningen drygt 60 år gammal och innan förnyelsen är genomförd är den närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och Söderåsen-Barsebäck är i ett sådant skick att den behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt kunna vara funktionsduglig och bidra till en säker elförsörjning enligt kraven för driftsäkerhet.

Ökar nätkapaciteten i Sydvästra Skåne

Överföringskapaciteten på moderna 400 kV-ledningen är avsevärt högre jämfört med ledningar som byggdes på 1950-talet. Med förnyelsen av Söderåsen-Barsebäck ökar vi också stamnätskapaciteten i området och bidrar till att åtgärda bristen på nätkapacitet i sydvästra Skåne.

Ny 400 kV-ledning byggs i samma sträckning

Förnyelsen av Söderåsen-Barsebäck innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs. Där ledningen går parallellt med en annan stamnätsledning behöver avståndet mellan dem ökas enligt dagens driftsäkerhetskrav. Det innebär att en förskjutning behöver göras på runt 10-15 meter på parallellgående sträckor.

Ledningen kan förskjutas upp till 25 meter inom ramen för befintlig koncession, som är det tillstånd Energimarknadsinspektionen (Ei) utfärdar för att driva en kraftledningen på sträckan.

Byggs som luftledning med växelström

Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström. Ledningen ska stärka växelströmsnätet och växelströmledningar på stamnätets spänningsnivåer byggs som luftledningar. I jämförelse med markkablar är luftledningar teknisk fördelaktiga, driftsäkrare och kostnadseffektivare. En luftledning har få komponenter som kan orsaka ett avbrott och vid ett eventuellt fel går det snabbt att reparera luftledningar. Markkabel är ett alternativ enbart där luftledning inte är genomförbart, som i stadskärnor eller i längre sjöförbindelser.  

Läs mer om tekniken i stamnätet här

Om förnyelsebehovet i sydvästra
Sverige

Klicka på bilden för större version.

Svenska kraftnät står inför ett omfattande förnyelsearbete i sydvästra Sverige. Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas inom 15 år, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Förnyelseprojekten längs västkusten är:

Klicka här eller på bilden för att se kartan i större

 

Granskad