Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stenkulle­n-Horred

Åldrad 400 kV-ledning förnyas i befintlig sträcka mellan Stenkullen och Horred

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna stamnätsledningen mellan Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun.

Om projektet

Nytt om projektet

Välkomna på informationsmöte 28 och 29 maj!

Svenska kraftnät välkomnar er på informationsmöten där berörda fastighetsägare och andra intresserade har möjlighet att träffa representanter från Svenska kraftnät och få mer information om den planerade förnyelsen. Vi har ett mötestillfälle tisdag 28 maj Hindås och ett tillfälle onsdag 29 maj i Sätila.

Om Stenkullen-Horred

Mellan stamnätsstationerna Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och som innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla.

Teknik: 400 kV växelström luftledning

Längd: ca 51 km

Kommuner: Lerum, Marks och Härryda

Län: Västra Götaland

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommer och länsstyrelser Våren 2019
Informationsmöten närboende och allmänhet Våren 2019
Inventeringar natur- och kulturmiljö Våren och sommaren 2019
Projektering och förberedande arbeten 2019-2023
Byggstart 2023
Drifttagning av ny ledning 2025
Rivning av befintlig ledning 2025

Stamnätet på västkusten förnyas

Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.