Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Transmissionsnätsprojekt

Vi stärker det svenska transmissionsnätet med nya ledningar och stationer för att ta hand om ny vindkraft, bygga bort begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning. Här är våra största transmissionsnätsprojekt. Välj län för att se fler pågående projekt i just ditt län.


Skåne län

Öresundskablarna

Svenska kraftnät planerar att byta ut den södra av de två sjökabelförbindelserna mellan Skåne och Själland. Förbindelsen börjar nå sin tekniska livslängd och är viktig för elförsörjningen i både Sverige och Danmark.

Skåne län

Hansa PowerBridge

Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellen Norden och Tyskland och bidrar till en klimatvänligare europeisk elproduktion samtidigt som elförsörjningen i södra Sverige tryggas.

Investeringspaket NordSyd

NordSyd

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Detta för att skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Sydöstra Sverige

Ekhyddan – Nybro

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert transmissions- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

Nybro – Hemsjö

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert transmissions- och regionnät i området.

Västkusten

Horred-Breared

400 kV-ledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun är ålderstigen och behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt kunna leverera en säker elförsörjning till södra Sverige.

Västkusten

Stenkullen-Horred

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen av sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna ledningen mellan Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun. Projektet ingår i förnyelsen av transmissionsnätet längs västkusten.

Västkusten

Barsebäck-Sege

Vi förnyar en ålderstigen 400 kV-ledning mellan Barsebäck och Sege som närmat sig den tekniska livslängd. En ny ledning byggs i samma sträcka för att ersätta den gamla som rivs.

Västra Götaland

Skogssäter – Stenkullen

Vi planerar en ny ledning mellan Trollhättan och Lerum för att säkra elförsörjningen i Västra Götaland. Ledningen gör det också möjligt att bygga ut vindkraften och vidga den flaskhals som idag begränsar importen och exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark.

Stockholm

Odensala – Överby

Med elförbindelsen Odensala – Överby förstärker vi transmissionsnätet för att möta behovet av el i takt med att Stockholmsregionen växer. Den ingår i projektet Storstockholm Väst och är en del av flera förstärkningar i Stockholm.

Stockholm

Överby – Beckomberga

Med elförbindelsen Överby – Beckomberga förstärker vi transmissionsnätet för att möta behovet av el i takt med att Stockholmsregionen växer. Den ingår i projektet Storstockholm Väst och är en del av flera förstärkningar i Stockholm.

Södra Sverige

SydVästlänken

Vår största investering någonsin som i full drift kommer att öka kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige med upp till 25 procent.

Västernorrlands län

Storfinnforsen – Midskog

Vi planerar att bygga om världens äldsta 400 kV-ledning mellan Storfinnforsen och Midskog för att kunna ta emot el från nya vindkraftsparker i området.

Västernorrlands län

Långbjörn – Storfinnforsen

Vi planerar en ny växelströmsledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen för att förstärka transmissionsnätet i Sollefteå kommun.

Stockholms län

Snösätra – Ekudden

Med den nya elförbindelsen mellan stationerna Snösätra och Ekudden förstärker vi transmissionsnätet i Stockholms- regionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län

Anneberg – Skanstull

Med den nya elförbindelsen mellan stationerna Anneberg och Skanstull förstärker vi transmissionsnätet i Stockholmsregionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län

Örby – Snösätra

Med den nya elförbindelsen mellan Örby och Snösätra förstärker vi transmissionsnätet i Stockholmsregionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Norrbottens län

Porjusberget

Vi förnyar en 400 kV-station i Porjus vid Lule älv. Stationen ansluter en ledning till Norge och är en strategiskt viktig knutpunkt i transmissionsnätet.

Gävleborgs län

Krångede – Horndal

Svenska kraftnät planerar att flytta en del av elledningen som går mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna. Den aktuella sträckan går idag genom Ljusdal och den nya sträckningen kommer istället att gå runt Ljusdal för att sedan ansluta i Kläppa elstation söder om staden.

Stockholms län

Skanstull Station

Svenska kraftnät planerar en ny station i Mårtensdal i Hammarby Sjöstad, strax söder om Södermalm. Stationen ingår som en del i Stockholms Ström och är en av flera förstärkningar av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Norrbottens län

Messaure - Keminmaa

Transmissionsnätsoperatörerna i Sverige (Svenska kraftnät) och i Finland (Fingrid) planerar att bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Västkusten

Skogssäter-Kilanda

Vi förnyar en ålderstigen 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Kilanda som närmat sig den tekniska livslängd. En ny ledning byggs i samma sträcka för att ersätta den gamla som rivs.

Stockholms län

Hamra-Överby

I och med att huvudstaden växer ökar även behovet av el. En ny elförbindelse mellan Enköping och Sollentuna kommer bidra till att förstärka transmissionsnätet med en högre överförings- kapacitet.