Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anneberg – Skanstull

HD har fattat beslut för Anneberg-Skanstull Tunnel

Högsta Domstolen beslutade den 17 november att inte meddela prövningstillstånd i mål om tillstånd till bortledning av grundvatten från tunnelanläggning City Link etapp 2. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.