Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anneberg – Skanstull

Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen

Som en del av tillståndsprocessen var det i slutet av augusti dags för huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen där både Svenska kraftnät och ombud/sakägare framförde sin talan om den planerade tunneln.

Eftersom kabeltunneln kan komma att påverka grundvattnet behöver vi förutom koncession (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen, även ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för den planerade vattenverksamheten.

Under de två dagar som huvudförhandlingen pågick handlade flesta frågorna om tätning av tunneln och infiltration för att undvika att grundvattennivån sänks när tunneln byggs.

Den 30 november kommer domen att meddelas. Därefter inväntas Energimarknadsinspektionens beslut om koncession.