Hoppa till huvudinnehåll

Anneberg – Skanstull

Intensiva markundersökningar under 2013 och 2014

Drygt tusen provborrningar på 30–100 meters djup har gjorts i ett brett område längs den planerade City Link-tunneln för att närmare studera tunnelsträckningen. Genom att kontrollera berg- och markförhållanden noga har vi fått en bra bild av vilken påverkan tunneln kan ge under både byggnation och drift. Hydrogeologiska undersökningar har också gett oss värdefull information om hur tunnelarbetet påverkar grundvattnet.