Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anneberg – Skanstull

Kompletterande provborrningar i oktober och november

Just nu pågår kompletterande provborrningar vid Stocksundet, Frescati och Mårtensdal för att undersöka berg- och grundvattenförhållanden längs den tänkta tunnelsträckningen.

Var och när borrar ni?

I mitten av oktober och början av november kommer entreprenören Tyréns finnas på plats vid ett fåtal platser vid Stocksundet, Frescati och Mårtensdal. Under rätt förutsättningar kommer vi vid varje plats borra under cirka 3–5 dagar. Därefter återställer vi marken.

Hur påverkas omgivningen?

Det som syns är en borrigg och ett visst buller kommer att höras i närheten av
maskinen. I Stocksundet kommer framkomligheten på gång- och cykelvägen under broarna att bli begränsad en kortare tid. I Frescati borrar vi bland annat på en parkering, vilket gör att möjligheten att parkera begränsas något under tiden vi borrar där. I Mårtensdal borrar vi på ett inhägnat stationsområde och påverkar därför inte allmänheten på samma sätt.