Hoppa till huvudinnehåll

Anneberg – Skanstull

Miljödom och koncession för den intresserade

För den intresserade finns möjlighet att ta del av miljödom och koncession för projekt Anneberg-Skanstull. De offentliga handlingarna kan begäras ut från Nacka Tingsrätt och Energimarknadsinspektionen.

Högsta Domstolen beslutade 2017 att inte bevilja prövningstillstånd i ärende gällande miljödom. Det innebär att Mark- och miljödomstolens beslut från 2016 vunnit laga kraft. Regeringen avslog nyligen överklaganden gällande nätkoncession för en 400 kV ledning från Anneberg till Skanstull i Danderyds, Solna och Stockholms kommuner. Det innebär att Energimarknadsinspektionens tidigare beslut att meddela nätkoncession ligger fast.

Miljödom

Kontakta Nacka Tingsrätt med diarienummer M2772-15.

www.domstol.se/nacka-tingsratt/domar-och-beslut/bestall-domar-beslut-eller-handlingar/

www.ei.se/e-diarium/ei-s-allmanna-handlingar-och-avgifter/