Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anneberg – Skanstull

Nu har vi lämnat in tillståndsansökningarna

Efter en längre tids utredning och samrådsprocess har vi nu skickat in tillståndshandlingar till Energimarknadsinspektionen och Mark- och miljödomstolen.

Som en del av prövningen skickar Energimarknadsinspektionen och Mark- och miljödomstolen sedan ansökningarna på remiss till berörda fastighetsägare och myndigheter.

Till ansökningarna bifogas en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver sträckningsförslaget i detalj och vår bedömning av hur bland annat natur-, kultur- och boendemiljö påverkas. Miljökonsekvensbeskrivningen kan du läsa här på webben under fliken Dokument. Där hittar du också fler detaljerade kartor.