Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anneberg – Skanstull

Pågående tillståndsprövning

Tillståndsprövning för den nya elförbindelsen Anneberg–Skanstull pågår i Mark- och miljööverdomstolen och vid Energimarknadsinspektionen.

Den 30 november 2016 meddelande Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen (mål nummer M 2772-15), tillstånd till den vattenverksamhet som behövs för byggande och drift av tunneln för den nya kabelförbindelsen. Domen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Prövning pågår även vid Energimarknadsinspektionen för koncession enligt ellagen (ärende 2015-102414.).

Mer information om bland annat bedömd miljömiljöpåverkan av byggandet och driften av kabeltunneln kan du läsa i miljökonsekvensbeskrivningen som är publicerad här på webben under menyn Dokument.