Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anneberg – Skanstull

Nätkoncession överklagad

Det beslut om nätkoncession som i juni 2017 meddelades från Energimarknadsinspektionen är överklagat till Högsta Domstolen.

Ansökan om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen och Mark- och miljödomstolen lämnades in i maj 2015. Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen skedde i augusti 2016. Miljödom meddelades i november 2016. Denna överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd. Beslutet överklagades till Högsta Domstolen. Beslut om nätkoncession meddelades från Energimarknadsinspektionen i juni 2017. Beslutet är överklagat.