Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Barsebäck-Sege

Följ projektet via

Ny modern ledning ersätter gammal i samma ledningsgata

400 kV-ledningen mellan Barsebäck och Sege är ålderstigen och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning i regionen.

Läs mer om projektet

Ny modern ledning ersätter gammal i samma ledningsgata

400 kV-ledningen mellan Barsebäck och Sege är ålderstigen och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning i regionen.

Läs mer om projektet

Nytt om Barsebäck-Sege

Fortsatta projekteringsåtgärder längs ledningssträckan


Med start i slutet av vecka 49 görs en förberedande fältkartläggning inför uppförandet av de nya stolparna och raseringen av de gamla. Det innebär praktiskt att två till tre personer från vår organisation kör, och delvis promenerar, längs ledningens sträckning. Det beräknas ta cirka fyra - fem dagar.

Markundersökningar startar i januari


Med start under januari 2020 kommer markundersökningar att genomföras längs ledningssträckan Barsebäck-Sege. Undersökningar utförs av Norconsult på Svenska kraftnäts uppdrag och beräknas hålla på fram till mars 2020.

Välkomna på informationsmöten i september!


Svenska kraftnät välkomnar er på informationsmöten där berörda fastighetsägare och andra intresserade har möjlighet att träffa representanter från Svenska kraftnät och få mer information om Barsebäck-Sege. Mötena hålls måndag 9 september i Hjärup och tisdag 10 september i Bjärred. Mötena är i formen öppna hus mellan där ni är välkomna mellan 17.00 och 20.00.

Naturvärdesinventeringar i början av juli


I början av juli ska naturvärdesinventeringar göras längs den 25 kilometer långa ledningssträckan för Barsebäck-Sege. Inventeringarna som utförs av Ecocom är beräknade att inledas 1 juli och vara avslutad senast 6 juli. Alla tidplaner är emellertid att betrakta som preliminära och datum kan förskjutas av olika anledningar.

Inventering av vinklar och inmätningar av korsningar


I förnyelsen av ledningen Barsebäck-Sege pågår just nu flera arbetsinsatser ute i fält. Naturvärdesinventeringar pågår utmed hela sträckan och i veckan ska vinkelplatser inventeras. Vi mäter också mäta in platser där ledningen korsar järnvägar och andra stamnätsledningar.

Inventeringar av natur- och kulturvärden


I april startar projektet med inventeringar av natur- och kulturvärden ute i fält. Biologer och arkeologer undersöker då ledningssträckan efter natur- och kulturvärden att beakta under förnyelsearbetet. Inventeringarna pågår fram till efter sommaren.

Fakta om  projektet

Mellan transmissionsnätsstationerna Barsebäck i Kävlinge kommun och Sege i Burlöv kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: 25 km
Kommuner: Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Burlöv
Län: Skåne

 

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommer och länsstyrelser Hösten 2019
Informationsmöten närboende och allmänhet Hösten 2019
Projektering och förberedande arbeten 2019-2022
Byggstart 2022
Drifttagning av ny ledning 2023
Rivning av befintlig ledning 2023

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.