Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Barsebäck-Sege

Inventering av vinklar och inmätningar av korsningar

I förnyelsen av ledningen Barsebäck-Sege pågår just nu flera arbetsinsatser ute i fält. Naturvärdesinventeringar pågår utmed hela sträckan och i veckan ska vinkelplatser inventeras. Vi mäter också mäta in platser där ledningen korsar järnvägar och andra stamnätsledningar.

Inventeringarna av vinkelplatserna samt inmätningar av korsningarna görs av Norconsult.

Under perioden 27 maj till 7 juni kommer tekniskt underhåll att utföras på ledningen. Underhållsarbetet utförs av Vattenfall Services.

Inventeringar av naturvärden pågår också längs med hela sträckningen och förväntas pågår fram till efter sommaren. Inventeringarna utförs av Ecocom.

Välkommen att höra av dig!

Om du har några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss som arbetar med projektet. Vi ber er i första hand vända er till våra kontaktpersoner Peppe Eriksson och Anders Fransson.

Peppe Eriksson.

Peppe Eriksson
Kontaktperson
070-370 47 00

Anders Fransson
Kontaktperson
072-509 37 65