Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Barsebäck-Sege

Markundersökningar startar i januari

Med start under januari 2020 kommer markundersökningar att genomföras längs ledningssträckan Barsebäck-Sege. Undersökningar utförs av Norconsult på Svenska kraftnäts uppdrag och beräknas hålla på fram till mars 2020.

I markundersökningarna används borrbandvagnar, se bild nedan, för att undersöka förhållandena i marken. Syfte med arbetet är att kunna bestämma de nya stolparnas placeringar och typ av fundament för respektive stolpplats. 

 

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas innan arbeten görs på fastigheten. Vid frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss som arbetar med projektet. Vi ber er i första hand vända er till våra kontaktpersoner Peppe Eriksson och Anders Fransson.

Peppe Eriksson.

Peppe Eriksson
Kontaktperson
070-370 47 00

Anders Fransson
Kontaktperson
072-509 37 65