Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Barsebäck-Sege

Naturvärdesinventeringar i början av juli

I början av juli ska naturvärdesinventeringar göras längs den 25 kilometer långa ledningssträckan för Barsebäck-Sege. Inventeringarna som utförs av Ecocom är beräknade att inledas 1 juli och vara avslutad senast 6 juli. Alla tidplaner är emellertid att betrakta som preliminära och datum kan förskjutas av olika anledningar.

Inventeringar kommer att genomföras av två arbetslag, varav det ena startar vid Barsebäck och det andra i Sege. Tomter och åkermark undviks om det inte är absolut nödvändigt. Undantag kan behöva göras om exempelvis en åkermark behöver korsas för att kunna undersöka åkerholmar eller liknande.

Välkommen att höra av dig!

Om du har några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss som arbetar med projektet. Vi ber er i första hand vända er till våra kontaktpersoner Peppe Eriksson och Anders Fransson.

Peppe Eriksson.

Peppe Eriksson
Kontaktperson
070-370 47 00

Anders Fransson
Kontaktperson
072-509 37 65