Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Breared-Söderåsen

Följ projektet via

Ålderstigen 400 kV-ledning förnyas på västkusten

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Breared i Halmstads kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun. Projektet är en del i den omfattande förnyelsen av transmissionsnätet längs västkusten.

Ålderstigen 400 kV-ledning förnyas på västkusten

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Breared i Halmstads kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun. Projektet är en del i den omfattande förnyelsen av transmissionsnätet längs västkusten.

Nytt om Breared-Söderåsen

Fältkontroller längs ledningsgatan i maj


Med start i maj 2020 kommer Sweco, som har uppdraget att projektera förnyelsen, att göra fältkontroller i ledningsgatan. Det sker till fots och med handhållen utrusning. När placeringen av alla stolpar har fastställts så kommer markundersökningar att göras vid varje ny stolpplats. Markundersökningarna görs med en band -eller hjuldriven borrvagn och är planerade att påbörjas i oktober 2020.

Dialog för att diskutera stolpplaceringar


Svenska kraftnät har tagit fram preliminära stolpplaceringar för förnyelsen av ledningen Breared-Söderåsen. Med anledning av detta har utskick gjorts till berörda fastighetsägare med en medföljande karta. Vi vill gärna komma i kontakt med berörda fastighetsägare för att få synpunkter om stolpplaceringarna och tillfartsvägar samt övrig information som vi kan ha nytta av i projektet.

Välkomna på informationsmöten i januari!


Svenska kraftnät bjuder in till informationsmöten där berörda fastighetsägare, närboende, allmänhet och andra intresserade har möjlighet att träffa representanter från Svenska kraftnät och få mer information om den planerade förnyelsen.

Flygscanning med helikopter vecka 44-45


Svenska kraftnät kommer att använda en helikopter för att utföra laserscanningar på flera befintliga och planerade ledningar längs västkusten, inklusive 400 kV-ledningen mellan Breared och Söderåsen. Flygscanningen är planerad att genomföras någon gång under vecka 44 och 45. Exakt vilka dagar det blir beror på vädret.

Inventeringar av natur- och kulturvärden


I maj 2019 startar projektet med att förnya Breared-Söderåsen med inventeringar av natur- och kulturvärden ute i fält. Biologer och arkeologer undersöker då ledningssträckan efter natur- och kulturvärden att beakta under ombyggnationen. Inventeringarna pågår fram till efter sommaren.

Fakta om Breared-Söderåsen

Teknik: 400 kV växelström luftledning. I sammanlagt 30 km är ledningen delvis sambyggd med transmissionsnätsledningen Häradsbo – Söderåsen 
Längd: ca 88 km
Kommuner: Halmstad, Laholm, Ängelholm och Bjuv.
Länsstyrelser: Halland och Skåne

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Informationsmöten kommer och länsstyrelser Hösten 2019
Informationsmöten närboende och allmänhet Januari 2020
Projektering och förberedande arbeten 2019-2022
Byggstart 2023/2024
Drifttagning av ny ledning 2025/2026
Rivning av befintlig ledning 2026/2027

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.