Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ekhyddan – Nybro

Dokument och kartor

Här hittar du dokument och kartor för Ekhyddan – Nybro. Vänligen kontakta oss om du önskar utskrivna exemplar.

Filstorlek
Svenska kraftnäts yttrande

Svenska kraftnäts kompletterande yttrande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö

2020-05-18 11891
Bilaga 1 - Rättsutlåtande

2020-05-18 221
Bilaga 2 - Konsekvenser av kablifiering i transmissionsnätet (stamnätet)

2020-05-18 571
Bilaga 3 - Påverkan på havsörn

2020-05-18 225
Filstorlek
Överklagan

Svenska kraftnäts överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro 

2019-12-06 492
Komplettering av överklagan

Komplettering av överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro

 

2019-12-06 22646
Bilaga 1 - Utredning

2019-12-06 102
Bilaga 2 - Magnetfältsänkande åtgärder

2019-12-06 1361
Bilaga 3 - Fritidshus och magnetfält

2019-12-06 1907
Bilaga 4 - Karta fastigheter

2019-12-06 2387
Filstorlek
Koncessionsbeslut

Energimarknadsinspektionens koncessionsbeslut för ansökan om ny 400 kV-ledning mellan Ekhyddan och Nybro. 

2019-09-05 3430
Kompletterande yttrande

Energimarknadsinspektionens kompletterande yttrande till regeringen.

2020-03-09 326
Filstorlek
Karta med fastighetsgränser

Detaljerad karta över den valda ledningssträckan inklusive fastighetsgränser.

2020-02-04 40270
Filstorlek
Koncessionsansökan

Ansökan om koncession för ledningen till Energimarknadsinspektionen

2017-06-19 6271
Ansökan justering av sträckning

Justering av sträckning vid passage Hagaberg — Köksmåla naturreservat och passage Rudaland naturreservat för ansökan om koncession.

2018-06-07 1182
Koncessionskarta

Karta över förordad ledningssträcka i ansökan med justeringar vid passagerna av Hagaberg-Köksmåla naturreservat och Rudalunds naturreservat.

2018-06-07 13194
Bilaga 2b - Teknikval

Utdrag ur samrådsredogörelse 2 2015-12-22, reviderat 2017-02-22

2017-06-19 425
Filstorlek
Samrådsredogörelse

Redogörelse av kompletterande samråd för alternativa sträckningar vid passagen av Hagaberg-Köksmåla naturreservat och Rudalunds naturreservat.

2018-05-08 29294
Filstorlek
MKB

Miljökonsekvensbeskrivning för förordad ledningssträckning

2017-06-20 31578
Komplettering MKB

Komplettering av miljökonsekvensbeskring för ändrad sträckning mellan Hagaberg och Köksmåla naturreservat samt vid Rudalunds naturreservat. Kompletteringen skickades till Ei i juni 2018 efter kompletterande samråd.  

2018-06-19 1773
Bilaga 1 - Bedömningsgrunder

2017-06-20 146
Bilaga 2a - Samrådsredogörelse 1

Redogörelse av samråd om flera utredningskorridorer

2017-06-20 2697
Bilaga 2b - Samrådsredogörelse 2

Redogörelse av samråd om ett utbyggnadsförslag

2017-06-20 2771
Bilaga 2c - Samrådsredogörelse kompletterande samråd

Redogörelse av kompletterande samråd

2017-06-20 2660
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering

2019-09-25 12452
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering

Kompletterande inventering 2017

 

2019-09-25 2484
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering

Bilaga 1 - Kartor underlag

2017-06-20 16336
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering

Bilaga 2 - Kartor naturvärdesobjekt och värdefulla träd

2017-06-20 16158
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering

Bilaga 3 - Kartor biotopskyddsobjekt och skyddade/rödlistade arter

 

2019-09-25 12311
Bilaga 3a - Kompletterande naturvärdesinventering

Kompletterande inventering för ändrad sträckning mellan Hagaberg och Köksmåla naturreservat samt vid Rudalunds naturreservat.

2018-06-19 3674
Bilaga 3b - Arkeologisk rapport

2017-06-20 10409
Bilaga 3b - Kompletterande arkeologisk inventering

Kompletterande inventering av alternativa ledningssträckor i anslutning till Köksmåla naturreservat

2018-06-19 818
Bilaga 4a - Karta Översikt

2017-06-20 5670
Bilaga 4b - Karta utredningskorridorer

2017-06-20 7042
Bilaga 4c - Karta sträckningsalternativ

2017-06-21 38049
Bilaga 4d - Karta riksintressen och natura 2000-områden

2017-06-21 39517
Bilaga 4e - Karta natur- och friluftsliv skyddade områden

2017-06-21 38101
Bilaga 4f - Karta natur- och friluftsliv övriga områden

2017-06-21 40655
Filstorlek
Samrådsunderlag 2

2015-02-01 24643
Filstorlek
Samrådsunderlag 1

2014-05-22 29108
Granskad