Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Ekhyddan – Nybro

Följ projektet via

Dokument och kartor

Här hittar du dokument och kartor för Ekhyddan – Nybro. Vänligen kontakta oss om du önskar utskrivna exemplar.

Kompletterande yttrande koncessionsbeslut
Namn Datum Filstorlek
Svenska kraftnäts yttrande (PDF)

Svenska kraftnäts kompletterande yttrande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö

2020-05-18 11891 KB
Bilaga 1 - Rättsutlåtande (PDF)

2020-05-18 221 KB
Bilaga 2 - Konsekvenser av kablifiering i transmissionsnätet (stamnätet) (PDF)

2020-05-18 571 KB
Bilaga 3 - Påverkan på havsörn (PDF)

2020-05-18 225 KB
Överklagan koncessionsbeslut
Namn Datum Filstorlek
Överklagan (PDF)

Svenska kraftnäts överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro 

2019-12-06 492 KB
Komplettering av överklagan (PDF)

Komplettering av överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro

 

2019-12-06 22646 KB
Bilaga 1 - Utredning (PDF)

2019-12-06 102 KB
Bilaga 2 - Magnetfältsänkande åtgärder (PDF)

2019-12-06 1361 KB
Bilaga 3 - Fritidshus och magnetfält (PDF)

2019-12-06 1907 KB
Bilaga 4 - Karta fastigheter (PDF)

2019-12-06 2387 KB
Koncessionsbeslut Ei
Namn Datum Filstorlek
Koncessionsbeslut (PDF)

Energimarknadsinspektionens koncessionsbeslut för ansökan om ny 400 kV-ledning mellan Ekhyddan och Nybro. 

2019-09-05 3430 KB
Kompletterande yttrande (PDF)

Energimarknadsinspektionens kompletterande yttrande till regeringen.

2020-03-09 326 KB
Fastighetskartor
Namn Datum Filstorlek
Karta med fastighetsgränser (PDF)

Detaljerad karta över den valda ledningssträckan inklusive fastighetsgränser.

2020-02-04 40270 KB
Koncessionsansökan
Namn Datum Filstorlek
Koncessionsansökan (PDF)

Ansökan om koncession för ledningen till Energimarknadsinspektionen

2017-06-19 6271 KB
Ansökan justering av sträckning (PDF)

Justering av sträckning vid passage Hagaberg — Köksmåla naturreservat och passage Rudaland naturreservat för ansökan om koncession.

2018-06-07 1182 KB
Koncessionskarta (PDF)

Karta över förordad ledningssträcka i ansökan med justeringar vid passagerna av Hagaberg-Köksmåla naturreservat och Rudalunds naturreservat.

2018-06-07 13194 KB
Bilaga 2b - Teknikval (PDF)

Utdrag ur samrådsredogörelse 2 2015-12-22, reviderat 2017-02-22

2017-06-19 425 KB
Samrådredogörelse Köksmåla & Rudalund
Namn Datum Filstorlek
Samrådsredogörelse (PDF)

Redogörelse av kompletterande samråd för alternativa sträckningar vid passagen av Hagaberg-Köksmåla naturreservat och Rudalunds naturreservat.

2018-05-08 29294 KB
MKB

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
MKB (PDF)

Miljökonsekvensbeskrivning för förordad ledningssträckning

2017-06-20 31578 KB
Komplettering MKB (PDF)

Komplettering av miljökonsekvensbeskring för ändrad sträckning mellan Hagaberg och Köksmåla naturreservat samt vid Rudalunds naturreservat. Kompletteringen skickades till Ei i juni 2018 efter kompletterande samråd.  

2018-06-19 1773 KB
Bilaga 1 - Bedömningsgrunder (PDF)

2017-06-20 146 KB
Bilaga 2a - Samrådsredogörelse 1 (PDF)

Redogörelse av samråd om flera utredningskorridorer

2017-06-20 2697 KB
Bilaga 2b - Samrådsredogörelse 2 (PDF)

Redogörelse av samråd om ett utbyggnadsförslag

2017-06-20 2771 KB
Bilaga 2c - Samrådsredogörelse kompletterande samråd (PDF)

Redogörelse av kompletterande samråd

2017-06-20 2660 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

2019-09-25 12452 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

Kompletterande inventering 2017

 

2019-09-25 2484 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

Bilaga 1 - Kartor underlag

2017-06-20 16336 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

Bilaga 2 - Kartor naturvärdesobjekt och värdefulla träd

2017-06-20 16158 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

Bilaga 3 - Kartor biotopskyddsobjekt och skyddade/rödlistade arter

 

2019-09-25 12311 KB
Bilaga 3a - Kompletterande naturvärdesinventering (PDF)

Kompletterande inventering för ändrad sträckning mellan Hagaberg och Köksmåla naturreservat samt vid Rudalunds naturreservat.

2018-06-19 3674 KB
Bilaga 3b - Arkeologisk rapport (PDF)

2017-06-20 10409 KB
Bilaga 3b - Kompletterande arkeologisk inventering (PDF)

Kompletterande inventering av alternativa ledningssträckor i anslutning till Köksmåla naturreservat

2018-06-19 818 KB
Bilaga 4a - Karta Översikt (PDF)

2017-06-20 5670 KB
Bilaga 4b - Karta utredningskorridorer (PDF)

2017-06-20 7042 KB
Bilaga 4c - Karta sträckningsalternativ (PDF)

2017-06-21 38049 KB
Bilaga 4d - Karta riksintressen och natura 2000-områden (PDF)

2017-06-21 39517 KB
Bilaga 4e - Karta natur- och friluftsliv skyddade områden (PDF)

2017-06-21 38101 KB
Bilaga 4f - Karta natur- och friluftsliv övriga områden (PDF)

2017-06-21 40655 KB
Samrådsunderlag 2 (2015)
Namn Datum Filstorlek
Samrådsunderlag 2 (PDF)

2015-02-01 24643 KB
Samrådsunderlag 1 (2014)
Namn Datum Filstorlek
Samrådsunderlag 1 (PDF)

2014-05-22 29108 KB
Granskad