Hoppa till huvudinnehåll

Ekhyddan – Nybro

Dokument och kartor

Här hittar du dokument och kartor för Ekhyddan – Nybro. Vänligen kontakta oss om du önskar utskrivna exemplar.

Kompletterande yttrande koncessionsbeslut
Namn Datum Filstorlek
Svenska kraftnäts yttrande (PDF)

Svenska kraftnäts kompletterande yttrande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö

2020-05-18 11891 KB
Bilaga 1 - Rättsutlåtande (PDF)

2020-05-18 221 KB
Bilaga 2 - Konsekvenser av kablifiering i transmissionsnätet (stamnätet) (PDF)

2020-05-18 571 KB
Bilaga 3 - Påverkan på havsörn (PDF)

2020-05-18 225 KB
Överklagan koncessionsbeslut
Namn Datum Filstorlek
Överklagan (PDF)

Svenska kraftnäts överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro 

2019-12-06 492 KB
Komplettering av överklagan (PDF)

Komplettering av överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut att avslå koncessionsansökan för Ekhyddan-Nybro

 

2019-12-06 22646 KB
Bilaga 1 - Utredning (PDF)

2019-12-06 102 KB
Bilaga 2 - Magnetfältsänkande åtgärder (PDF)

2019-12-06 1361 KB
Bilaga 3 - Fritidshus och magnetfält (PDF)

2019-12-06 1907 KB
Bilaga 4 - Karta fastigheter (PDF)

2019-12-06 2387 KB
Koncessionsbeslut Ei
Namn Datum Filstorlek
Koncessionsbeslut (PDF)

Energimarknadsinspektionens koncessionsbeslut för ansökan om ny 400 kV-ledning mellan Ekhyddan och Nybro. 

2019-09-05 3430 KB
Kompletterande yttrande (PDF)

Energimarknadsinspektionens kompletterande yttrande till regeringen.

2020-03-09 326 KB
Fastighetskartor
Namn Datum Filstorlek
Karta med fastighetsgränser (PDF)

Detaljerad karta över den valda ledningssträckan inklusive fastighetsgränser.

2020-02-04 40270 KB
Koncessionsansökan
Namn Datum Filstorlek
Koncessionsansökan (PDF)

Ansökan om koncession för ledningen till Energimarknadsinspektionen

2017-06-19 6271 KB
Ansökan justering av sträckning (PDF)

Justering av sträckning vid passage Hagaberg — Köksmåla naturreservat och passage Rudaland naturreservat för ansökan om koncession.

2018-06-07 1182 KB
Koncessionskarta (PDF)

Karta över förordad ledningssträcka i ansökan med justeringar vid passagerna av Hagaberg-Köksmåla naturreservat och Rudalunds naturreservat.

2018-06-07 13194 KB
Bilaga 2b - Teknikval (PDF)

Utdrag ur samrådsredogörelse 2 2015-12-22, reviderat 2017-02-22

2017-06-19 425 KB
Samrådredogörelse Köksmåla & Rudalund
Namn Datum Filstorlek
Samrådsredogörelse (PDF)

Redogörelse av kompletterande samråd för alternativa sträckningar vid passagen av Hagaberg-Köksmåla naturreservat och Rudalunds naturreservat.

2018-05-08 29294 KB
MKB

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
MKB (PDF)

Miljökonsekvensbeskrivning för förordad ledningssträckning

2017-06-20 31578 KB
Komplettering MKB (PDF)

Komplettering av miljökonsekvensbeskring för ändrad sträckning mellan Hagaberg och Köksmåla naturreservat samt vid Rudalunds naturreservat. Kompletteringen skickades till Ei i juni 2018 efter kompletterande samråd.  

2018-06-19 1773 KB
Bilaga 1 - Bedömningsgrunder (PDF)

2017-06-20 146 KB
Bilaga 2a - Samrådsredogörelse 1 (PDF)

Redogörelse av samråd om flera utredningskorridorer

2017-06-20 2697 KB
Bilaga 2b - Samrådsredogörelse 2 (PDF)

Redogörelse av samråd om ett utbyggnadsförslag

2017-06-20 2771 KB
Bilaga 2c - Samrådsredogörelse kompletterande samråd (PDF)

Redogörelse av kompletterande samråd

2017-06-20 2660 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

2019-09-25 12452 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

Kompletterande inventering 2017

 

2019-09-25 2484 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

Bilaga 1 - Kartor underlag

2017-06-20 16336 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

Bilaga 2 - Kartor naturvärdesobjekt och värdefulla träd

2017-06-20 16158 KB
Bilaga 3 - Naturvärdesinventering (PDF)

Bilaga 3 - Kartor biotopskyddsobjekt och skyddade/rödlistade arter

 

2019-09-25 12311 KB
Bilaga 3a - Kompletterande naturvärdesinventering (PDF)

Kompletterande inventering för ändrad sträckning mellan Hagaberg och Köksmåla naturreservat samt vid Rudalunds naturreservat.

2018-06-19 3674 KB
Bilaga 3b - Arkeologisk rapport (PDF)

2017-06-20 10409 KB
Bilaga 3b - Kompletterande arkeologisk inventering (PDF)

Kompletterande inventering av alternativa ledningssträckor i anslutning till Köksmåla naturreservat

2018-06-19 818 KB
Bilaga 4a - Karta Översikt (PDF)

2017-06-20 5670 KB
Bilaga 4b - Karta utredningskorridorer (PDF)

2017-06-20 7042 KB
Bilaga 4c - Karta sträckningsalternativ (PDF)

2017-06-21 38049 KB
Bilaga 4d - Karta riksintressen och natura 2000-områden (PDF)

2017-06-21 39517 KB
Bilaga 4e - Karta natur- och friluftsliv skyddade områden (PDF)

2017-06-21 38101 KB
Bilaga 4f - Karta natur- och friluftsliv övriga områden (PDF)

2017-06-21 40655 KB
Bilaga 4g - Karta kulturvärden och naturresurser (PDF)

2017-06-21 38079 KB
Samrådsunderlag 2 (2015)
Namn Datum Filstorlek
Samrådsunderlag 2 (PDF)

2015-02-01 24643 KB
Samrådsunderlag 1 (2014)
Namn Datum Filstorlek
Samrådsunderlag 1 (PDF)

2014-05-22 29108 KB
Granskad