Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ekhyddan – Nybro

Ändrad tidplan för projektet

Det är Energimarknadsinspektionen som ger tillstånd till Svenska kraftnät att bygga nya kraftledningar. Att få tillstånd för att bygga en kraftledning är en omfattande process.

Det är också en lång process att få tillträde för att göra markundersökningar på samtliga fastigheter, vilket gör att tidplanen för projektet har flyttats fram med två år. Vi räknar med att kunna söka tillstånd år 2017. Vi planerar att börja bygga ledningen år 2020 och att den tas i drift år 2023.