Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ekhyddan – Nybro

Ingen dispens genom naturreservat – samråd för nya dragningar

Sträckningen som Svenska kraftnät sökt koncession för passerar genom naturreservaten Köksmåla och Rudalund. Nu har Länsstyrelsen nekat dispens för att låta ledningen gå genom naturområdena, ett beslut som bekräftats i mark- och miljödomstolen. Det innebär att ledningen istället behöver dras i nya sträckningar runt områdena. Med anledningen av detta förbereder Svenska kraftnät kompletterande samråd för nya sträckningar runt Köksmåla och Rudalund.

Mer information inklusive underlag för samråden kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare och andra intressenter under mars. Dokumenten och information publiceras även på webbplatsen.