Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ekhyddan – Nybro

Länsstyrelsen godkänner passager genom Natura 2000-områden

Sträckningen som Svenska kraftnät sökt koncession för hos Energimarknadsinspektionen för en ny ledning mellan Ekhyddan och Nybro passerar genom fyra Natura 2000-områden, vattensystemen Virån, Alsterån, Emån och Ljungbyån. Länsstyrelsen har nu beslutat att tillåta ledningsdragningen genom Natura 2000-områdena med särskilda villkor om åtgärder som kan vidtas i de känsliga naturmiljöerna. Beslutet innebär att ledningen kan byggas i den sträckning som planerats, under förutsättningen att Svenska kraftnät beviljas koncession. Där väntar vi Energimarknadsinspektionens beslut under året.